Verchin Hsganere (Western Armenian) suitable for teenagers

Verchin Hsganere (Western Armenian) suitable for teenagers

Share

$25.00

Ֆրանսերէն վերնագիր ։ Les Derniers Géants

Հեղինակ ։ Ֆրանսուա Փլաս

Գունաւոր նկարազարդ տպագրութիւն


Հրատարակիչ՝ Ապրիլ - Զարդիս մատենաշար


Տպագրուած Ֆրանսա Յունիս 2020


Թարգմանեց՝ Շաղիկ Մկրտիչեան


Հովանաւորեց՝ Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւն