Piso visits the Doctor - Eastern Armenian

Piso visits the Doctor - Eastern Armenian

Share

$15.00

Նույնիսկ բժիշկի մոտ այցն է հաճելի մեր Փիսոյի հետ: Իսկ Ձեր երեխան, ունենալով ձեռքի տակ պատշաճ օրինակ, նույնպես կարող է խելոք լսել բժշկին և կատարել նրա ասածները։ Եղե՛ք առողջ և շա՜տ կարդացեք