Armenian Fables - in English

Armenian Fables - in English

Share

$25.00

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ժողովածուն կազմելիս հեղինակն օգտվել է Հայաստանում և Սփյուռքում 19-21-րդ դարերում հրատարակված տարաբնույթ գրականությունից: Նյութերի պատկառելի մասն ընտրվել է բանագիտական և ազգագրական ժողովածուներից, մի մասը՝ բարբառագիտական ուսումնասիրությունների նմուշների բաժիններից, մյուս մասը՝ առանձին տեղավայրերին նվիրված և այլ գրքերից, ինչպես նաև՝ որոշ անձնական հավաքածուներից:


Ժողովածուում ընդգրկվել են առակի հետևյալ տեսակները՝

ա/ դասական՝ այլաբանական առակներ, որոնց հերոսները մեծ մասամբ կենդանիներ են.

բ/ առակատիպ ժողովրդական զրույցներ.

գ/ հեքիաթատիպ առակներ.

դ/ երգիծական առակ-զվարճապատումներ.

​ե/ երկխոսական առակ-առածներ