Ardibook - Lingua (2) լեզուների աշխարհում

Ardibook - Lingua (2) լեզուների աշխարհում

Share

$50.00

Արդիբուք «LINGUA-լեզուների աշխարհում» (Մաս 2) պատկերազարդ աուդիոգիրքը Արդիբուքի և A&WW վիրտուալ դպրոցի համատեղ պրոդուկտ է, որն հնարավորություն է տալիս սովորել 7 լեզու` Հայերեն, Անգլերեն, Իտալերեն, Իսպաներեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Ռուսերեն:

Ընդամենը Արդիփենը պետք է մոտեցնես այն լեզվի դրոշին, որն ուզում ես սովորել։

LINGUA լեզուների աշխարհում Մաս 2-ի 7 պատկերազարդ էջերը քեզ կսովորեցնեն անվանել գույները, ձևերը, դիրքերը, հականիշները, բնության երևույթները, ամիսները, շաբաթվա օրերն ու ժամանակը

Բաղկացած է


Արդիբուք «LINGUA-լեզուների աշխարհում» (Մաս 2)


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Արդիբուքն կենդանացնելու և ձայները վերարտադրելու համար անհրաժեշտ է ունենալ Արդիփեն.